OBAVEŠTENJE O TERMINIMA ZA LEKARSKI PREGLED

 

PONEDELjAK, 17.05.2021. godine 

 • 11:00h – učenici IO „Petar Kočić“, Čestereg
 • 12:00h – I grupa učenici OŠ „Nikola Tesla“, Ban. Karađorđevo

  

UTORAK, 18.05.2021. godine

 • 11:00h – II grupa učenici OŠ „Nikola Tesla“, Ban. Karađorđevo
 • 12:00h –  I grupa učenici IO „Adi Endre“, Torda

 

SREDA, 19.05.2021. godine

 • 11:00h – II grupa IO „Adi Endre“, Torda

 

UČENICI ĆE OD ODELJENSKIH STAREŠINA DOBITI INFORMACIJU KOJOJ GRUPI PRIPADAJU I O TERMINU PREGLEDA.

N A P O M E N A:

Učenici osmog razreda koji planiraju da upišu srednju medicinsku školu, a u svom zdravstvenom kartonu kod izabranog lekara opšte prakse imaju postavljenu dijagnozu  različitih alergijskih bolesti ili su bili odnosno jesu pod terapijom izazvanom alergijskim bolestima, u obavezi su da sa sobom ponesu svu medicinsku dokumentaciju od lekara specijaliste (alergologa) na dan zakazanog lekarskog pregleda, u suprotnom, neće biti u mogućnosti da upišu gore navedenu školu.

PONETI:

lekarsko uverenje

– zdravstvenu knjižicu

– 509,00 din

 

UPIS U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU

Dragi osmaci,

Blizi se završetak školske godine, pa samim tim i vaše predstojece obaveze. Znam da se radujete popuštanju epidemioloskih mera i maturskoj večeri, ali vas moram podsetiti i na ostale važne aktivnosti. Tu pre svega mislim na ozbiljniju pripremu za polaganje završnog ispita, jer ste prilično lose uradili probni završni ispit. Analiza rezultata probnog završnog ispita za naše tri skole nalazi se na ovom sajtu. Zato, prionite na posao i iskoristite ovaj kratki period da ozbiljnije učite, popravite poneku ocenu i prosek, kao i da radite zadatke iz zbirki za pripremu male mature.

Konkurs za upis u srednje škole za školsku 2021/22. godinu je objavljen, pa vam ga ja na ovom mestu prilažem da ga proucite. Posebno obratite paznju na opšte uslove, računanje broja bodova, kriterijume i  zdravstvene uslove, koji su potrebni za odredjeni obrazovni profil. Stranice na kojima su srednje škole i obrazovni profili u srednjim skolama u Zrenjaninu, Srpskoj Crnji, ali i drugim mestima širom Srbije, dobro proucite, a za sve sto u vezi sa tim nije jasno – pitajte me.

Razgovarali smo na ČOS-ovima o tome šta sve treba da uzmete u obzir prilikom donošenja odluke šta ćete upisati, pa imajte i to u vidu, da bi vaša odluka bila u skladu sa vašim uspehom, interesovanjima, sposobnostima I mogućnostima za zapošljavanje i/ili dalje školovanje.

Priručnik Nacionalne službe za zapošljavanje –Vodič za osnovce,koji sam vam preporučila, takodje vam moze koristiti  www.nsz.vodiczaosnovce

dok sam Konkurs za upis u srednju školu možete preuzeti na linku: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/2021-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-tabelarni-pregled-final.pdf

Za sva dodatna pitanja i nedoumice stojim vam na raspolaganju.Srećnu i uspešnu pripremu vam želim!!!

Slavica Stojanov, školski pedagog

ANALIZA REZULTATA PROBNOG ZAVRŠNOG ISPITA

ODRŽANOG 9 I 10. APRILA 2021.

 

U ovoj školskoj 2020/21., uprkos radu škola u otežanim uslovima usled pandemije Kovid19 i variranja modela nastave u zavisnosti od odluka Kriznog štaba, a u skladu sa merama bezbednosti i zaštite zdravlja učenika i zaposlenih, probni završni ispit održan je u prostorijama matične škole 9. i 10. aprila 2021. godine. Maksimalan broj učenika po učionici bio je 10, uz poštovanje svih  epidemioloških mera zaštite od kovid 19.

U generaciji 8. razreda ukupno je 52 učenika, od toga probnom završnom ispitu je pristupio 51 učenik, dok je jedan učenik matične škole bio u to vreme u izolaciji zbog kovid 19 u porodici i nije radio probni test.

Od ukupnog broja učenika koji su radili probni test, 47 učenika je radilo standardizovani test, dok su 4 učenika  test radila po izmenjenom programu IOP2.

Probni završni ispit u školi protekao je bez problema. U bodovanju rešenja zadataka, pregledači su bili predmetni nastavnici, a bodovi su izraženi kao sirovi skorovi, dakle na svim testovima maksimalan broj bodova je bio 20, a ne ponderisani 13 ili 14, kao što se obrađuje na nivou Repoblike. Međutim, i ovako iskazan broj bodova učenicima je koristan  orijentir za dalji rad na pripremi zvaničnog završnog ispita u junu mesecu.

U ovoj analizi izvršena su poređenja rezultata naše tri škole – matične škole i izdvojenih odeljenja, a prikazani su i zbirni rezultati po predmetima i na nivou opštine Žitište, što može biti od koristi učenicima, ali i nastavnicima da u narednom periodu unaprede svoj rad na pripremi završnog ispita,  čemu ova analiza i služi. Tako će doprineti boljim rezultatima naše škole na završnom ispitu na nivou opštine, okruga, Školske uprave i Republike, što je jedan od pokazatelja uspešnosti svake, pa i naše škole u procesu samovrednovanja i eksternog vrednovanja  u oblasti:Postignuća učenika.

 

OSTVARENI REZULTATI

Osnovna škola “Nikola Tesla”, Banatsko Karađorđevo 

U odeljenju 8/1 ukupno je 18 učenika(10 dečaka i 8 devojčica) , 17 je pristupilo probnom završnom ispitu, dok je jedna učenica bila u izolaciji.

Srpski jezik

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz srpskog jezika je 6,26/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 3,00, dok je maksimalni 10,50.

Dakle, prosečno postignuće 8/1 je 31,3% od maksimalnog broja bodova

Matematika

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz matematike je 5,76/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 0,00, dok je maksimalan 9,50.

Dakle, prosečno postignuće 8/1 je 28,8% od maksimalnog broja bodova

Kombinovani test

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja na kombinovanom testu je 8,65/20.

–              Po predmetima: fizika-1,60; biologija-2,60; hemija-1,20; geografija-2,00; istorija-1,40

–              Minimalan postignuti broj bodova je 6,50, dok je maksimalan 14,00.

Dakle, prosečno postignuće 8/1 je 43,25% od maksimalnog broja bodova.

Izdvojeno odeljenje “Petar Kočić” Čestereg

U odeljenju 8/2 ukupno je 11 učenika(8 dečaka i 3 devojčicE) , svi su pristupili probnom završnom ispitu.

Srpski jezik

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz srpskog jezika je 8,82/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 4,50, dok je maksimalni 17,00.

Dakle, prosečno postignuće 8/2  je 44,1% od maksimalnog broja bodova

Matematika

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz matematike je 8,50/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 3,00, dok je maksimalan 15,00.

Dakle, prosečno postignuće 8/2 je 42,5%  od maksimalnog broja bodova.

Kombinovani test

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja na kombinovanom testu je 9,50/20.

–              Po predmetima: fizika-1,77; biologija-2,50; hemija-1,04; geografija-2,45; istorija-1,73

–              Minimalan postignuti broj bodova je 4,00, dok je maksimalan 16,50.

Dakle, prosečno postignuće 8/2 je 47,50% od maksimalnog broja bodova.

Izdvojeno odeljenje “Adi Endre” Torda

U odeljenjima 8/3 i 8/4 ukupno je 23 učenika(14 dečaka i 9 devojčica) , svi su pristupili probnom završnom ispitu, od toga 4 učenika su rešavala izmenjene testove, prema programu nastave i učenja IOP2.

Mađarski jezik

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz mađarskog jezika je 7,28/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 1,00, dok je maksimalni 15,50.

Dakle, prosečno postignuće 8/3 i 8/4  iz mađarskog jezika je 36,4% od maksimalnog broja bodova

Matematika

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja iz matematike je 5,83/20

–              Minimalan postignuti broj bodova je 1,00, dok je maksimalan 15,00.

Dakle, prosečno postignuće 8/3 i 8/4 iz matematike  je 29,15%  od maksimalnog broja bodova.

Kombinovani test

–              Prosečan broj bodova na nivou odeljenja na kombinovanom testu je 10,30/20.

–              Po predmetima: fizika-2,28; biologija-2,54; hemija-1,67; geografija-2,41; istorija-1,39.

–              Minimalan postignuti broj bodova je 4,50, dok je maksimalan 17,50.

Dakle, prosečno postignuće 8/3 i 8/4 na kombinovanom testu  je 51,50 % od maksimalnog broja bodova.

UPOREDNI PRIKAZ REZULTATA I RANGIRANjE

 

MATERNjI JEZIK

1.IO Čestereg – 8,82

2.IO Torda – 7,28

3.Matična škola – 6,26

 

MATEMATIKA

1.IO Čestereg – 8,50

2.IO Torda – 5,83

 1. Matična škola – 5,76

 

KOMBINOVANI TEST

1.IO Torda – 10,30

2.IO Čestereg – 9,50

3.Matična škola – 8,65

 

ZBIRNI REZULTATI NA NIVOU OŠ „NIKOLA TESLA“, BAN.KARAĐORĐEVO

 

SRPSKI JEZIK – 7,54

MAĐARSKI JEZIK – 7,28

MATEMATIKA – 6,70

KOMBINOVANI TEST – 9,48

 

Analizu izvršila, Slavica Stojanov, školski pedagog

 

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

 

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i specijalnih škola.

Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete pratiti glavne aktuelnosti.

Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:

 1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
 2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
 3. podnošenje elektronske liste želja
 4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

 

Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na eID.gov.rs.

Aktivnosti povodom završnog ispita školske 2020/21.

U Pravilniku o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu («Službeni list AP Vojvodine», br. 41/2020, 63/2020), promenjen je datum održavanja probnog završnog ispita za učenike osmog razreda, regulisan članom 12 Pravilnika, tako da će se probni završni ispit, umesto u petak, 26. marta 2021. godine, i subote, 27. marta 2021. godine, održati u petak, 9. aprila 2021. godine i u subotu, 10. aprila 2021. godine.

Izuzetno, napred utvrđeni termini za polaganje probnog završnog ispita mogu biti odloženi usled aktuelne epidemiološke situacije, s tim da se prema naknadno utvrđenim terminima polaganje probnog završnog ispita obavi najkasnije do kraja meseca maja tekuće godine.

Školska 2019/20.

                                          ZVANIČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I LISTE ŽELJA

29.06. do 20 časova – Objavljivanje zvaničnih rezultata završnog ispita

02.07. od 08 časova – Popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka

05.07. od 08 časova – Provera liste želja od strane učenika u osnovnim školama i prijem žalbi učenika na izražene želje i unošenje ispravki  

06.07. do 12 časova – Objavljivanje zvanične liste želja učenika, provera liste želja na zvaničnom i tehničkom sajtu

                 

                                                   RASPODELA I UPIS U SREDNJE ŠKOLE

08.07. do 24 časa – Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama

09.07. do 08 časova – Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

09. i 10.07. od 08 -15 časova – Prvi upisni krug

09.07. od 08 -15 časova – Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

11.07. do 24 časa – Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

11.07. do 24 časa – Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

13.07. od 08-15 časova – Drugi upisni krug

                                                                          ZAVRŠNI ISPIT

Učenici osmog razreda polažu završni ispit u učionicama OŠ „ Nikola Tesla“ u Banatskom Karađorđevu, prema rasporedu sa probnog završnog ispita. Polaganje sva tri testa počinje u 09:00 časova i traje do 11:00 časova.

Raspored rešavanja testova:

 • – test iz srpskog, odnosno mađarskog jezika 17. juna,
 • – test iz matematike 18.juna,
 • – kombinovani test 19.juna.

                                                         

                                                        OBJAVLjIVANjE PRIVREMENIH REZULTATA

Škola objavljuje izvod iz centralne baze podataka sa privremenim rezultatima završnog ispita 23.juna do 8 časova.

Rezultati postignuti na završnom ispitu za učenike sa smetnjama u razvoju odnosno za učenike za koje je prilagođavan sadržaj ispita, ne prikazuju se na nivou pojedinačnih zadataka, već samo kao ukupan broj bodova na testu.

                                                     UVID U TESTOVE I PRIGOVORI NA REZULTATE

Učenik ili roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, uvid u test može da ostvari:

 • elektronskim putem, pomoću korisničkog imena i lozinke. Odštampano korisničko ime i lozinka kojom učenik pristupa sajtu na kome će biti objavljeni rezultati (http://malamatura.mpn.gov.rs), nalazi se na identifikacionom obrascu – primerak za učenika koji je učenik dobio prilikom predaje testa.
 • kod školske komisije koja dežura u školi od 8 do 14 časova na dan objavljivanja privremenih rezultata.
 •  
 • Ukoliko učenik smatra da postoje greške u pregledanju i bodovanju njegovog rada, roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika, ima pravo da uloži pismeni prigovor školskoj komisiji.

Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom školske komisije za prigovore, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da podnese:

 • prigovor okružnoj komisiji, 24.juna u period od 8 do 16 časova. Okružna komisija daje pisani odgovor roditelju ili drugom zakonskom zastupniku.

                                                       

                                                                 OBJAVLjIVANjE KONAČNIH REZULTATA

Konačni rezultati završnog ispita objavljuju se u osnovnoj školi 28. juna do 8 časova.

                                         Prijave za profile po dualnom obrazovnom modelu

Ovogodišnja novina su  prijave za dualne profile (dualna odeljenja), koji su jasno odvojeni od „običnih“ profila i imaju svoje zasebne šifre, a učenici će u svojim željama eksplicitno iskazivati želje za njima.

Roditelj od odeljenskog starešine u matičnoj školi dobija prijavu za upis na dualni profil i tim dokumentom, odnosno prijavom, učenik stiče pravo prednosti prilikom rangiranja na bilo koji od dualnih profila (za koje je iskazao želje) tako što će se na te profile prvo raspoređivati učenici sa prijavama, a tek na preostala slobodna mesta će konkurisati i oni koji prijave nemaju. Na listi želja dualni profil/i se mogu naći na blo kom mestu (ne moraju biti prve želje).

Podnošenjem ove prijave, učeni ni na koji način nije diskriminisan u pogledu svojih prava upisa na profile koji nisu “dualni” odnosno, imaće sva prava i mogućnosti kao da prijavu nije ni podneo.

Usrednjim školama Srednjobanatskog okruga učenici mogu upisati na dva obrazovna profila u “dualu” i to:

 1.  SRZR SG 4E26S TEHNIČAR MEHATRONIKE DUALNO (IV stepen)

 u Tehničkoj školi u Zrenjaninu

 1. SRZR SG 3D22S BRAVAR-ZAVARIVAČ DUALNO (III stepen) u Tehničkoj školi u Zrenjaninu

UPUTSTVO ZA UČENIKE I RODITELjE,

O TOKU POLAGANjA PROBNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ

SRPSKOG/MAĐARSKOG JEZIKA I KOMBINOVNOG TESTA

NA DAN 01.06.2020.

Učenici dolaze u školu 01.06.2020. godine na sastanak sa odeljenjskim starešinom, a vreme dolaska u školu utvrđeno je rasporedom koji dobijaju od odeljenjskog starešine (najviše 9 učenika u grupi).

Prilikom dolaska u školu donose i đačku knjižicu, sa zalepljenom fotografijom na odgovarajućem mestu u đačkoj knjižici.

Nakon što odeljenski starešina učenicima podeli identifikacione nalepnice, deli 

testove za probni završni ispit za predmet srpski/mađarski jezik i kombinovani test.

Identifikacione nalepnice sadrže sa desne strane identifikacioni broj učenika i odgovarajući QR  Kod, a sa leve strane sadrže rubrike sa podacima o učeniku i školi.

Obrazac sa nalepnicama sastoji se iz dva dela na jednom listu odnosno čini ga:

os_nikola tesla_banatsko karađorđevo_identifikaciona nalepnica za probni test
os_nikola tesla_banatsko karađorđevo_identifikaciona nalepnica za ucenika.jpg

Primer obrasca sa nalepnicom za učenika

 

Jednu nalepnicu sa dela Primerak za učenika, učenici lepe u knjižicu na strani gde je fotografija.

Testovi na početnoj i završnoj strani imaju identifikacioni obrazac – omotnicu koja i ovde ima dva dela odnosno na:

Primerku za učenika, učenik upisuje identifikacioni broj (šifru) pored ostalih podataka,

Primerku za školu, lepi nalepnicu Primerak za Školu  u naznačenom prostoru i unosi potrebne podatke. Nastavnik proverava unete podatke na identifikacionom obrascu i potpisuje

primerak za školu.

Na ovaj način preostaju četiri nalepnice iz Primerka za učenike i tri iz Primerka za školu, i učenik ih odlaže u svoju knjižicu koju daje odeljenjskom starešini na čuvanje.

 Test iz srpskog/mađarskog jezika i kombinovani test učenik nosi kući gde samostalno rešava zadatke, a sledećeg dana 02.06.2020. godine učenik donosi oba rešena testa na dan polaganja probnog završnog ispita iz matematike.

Oba testa učenik predaje odeljenskom starešini po ulasku u učionicu i odeljenjski starešina sa svakog testa predaje učeniku deo omotnice – Primerak za učenika, a po završetku probnog testa iz matematike.

 

UPUTSTVO ZA UČENIKE I RODITELjE,

O TOKU POLAGANjA PROBNOG ZAVRŠNOG ISPITA

IZ MATEMATIKE NA DAN 02.06.2020.

 

Na dan polaganja probnog završnog ispita iz matematike učenici dolaze u školu u  8 časova. Rad na testu počinje u 9 časova i izrada testa traje 120 minuta.

Prilikom prozivanja učenika, pre ulaska u zgradu škole, učenici su u redu na mestu koje je obeleženo za njihov razred. Učenik probni završni ispit polaže u učionici u skladu sa Jedinstvenim spiskom učenika.

Na  probni završni ispit iz matematike učenici donose potreban pribor za rad i crtanje (trougao, lenjir, šestar, drvene olovke, plavu hemijsku olovku i gumicu), a škola će za svakog učenika   obezbediti po još dve plave hemijske olovke.

Odeljenjski starešina, prilikom prozivanja učenika daje učeniku knjižicu i identifikocionu nalepnicu – Primerak za učenika.   

Dežurni nastavnik u učionici deli testove i daje instrukcije o popunjavanju omotnice testa – Identifikacionih obrazaca i lepljenju nalepnica, nakon čega učenici popunjavaju Identifikacione obrasce i lepe nalepnicu.

Nakon završetka rada učenik test predaje nastavniku koji odvaja omotnicu  od testa, primerak koji ide učeniku potpisuje i daje učeniku, a potpisan primerak za školu (sa nalepnicom) zadržava i predaje direktoru.

Učenik ili roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, može da izvrši uvid u pregledan probni test. Uvid može da ostvari elektronskim putem na LINKU http://probni.zios.mpn.gov.rs, pomoću korisničkog imena i lozinke.

Korisničko ime je Identifikacioni broj učenika.

Lozinka je jedinstvena i upisana je na omotnici testa – Primerak za učenika.

Prvi online test za samoprocenu znanja će se realizovati preko platforme mojaucionica.gov.rs

online probni zavrsni_moja ucionica_

Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

22. aprila 2020. – test iz srpskog/mađarskog jezika

23. aprila 2020. – test iz matematika

24. aprila 2020. – kombinovani test

Svaki test će vam biti dostupan 12 sati ( od 8:00 do 20:00 ), kako bi ste mogli da pristupite u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. Pristupate rešavanju testova preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji vam je prosledio odeljenski starešina.

Na početku svakog testa birate jezik na kojem radite test. Samo jednom ćete moći pristupiti rešavanju testa čije je vreme rada vremenski ograničeno. To znači kada pristupite testu morate ga završiti u roku predviđenom za rad. Na početku testa dobićete obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

Povratnu informaciju o rezultatima testa videćete nakon 12 sati od vremena rešavanja testa, kada će rešenja biti dostupna, a vi ćete moći svoj test analizirati. Sve navedeno je moguće logovanjem na platformu sa istim nalogom kao i za rešavanje testova.

Digitalne pripreme za malu maturu pratite na linku:    https://www.rtv.rs/matura 

U cilju što efikasnijeg uključivanja u savremene oblike učenja i želji da pomogne malim maturantima da obnove gradivo od petog do osmog razreda, Radio-televizija Vojvodine će od 01. aprila početi da na svom sajtu objavljuje video priloge zadataka iz sedam predmeta, kojima je obuhvaćeno gradivo za polaganje male mature. Na sajtu rtv.rs, u odeljku „Digitalne pripreme za malu maturu“, učenici će imati priliku da svakog radnog dana pogledaju izbor od tri do ukupno dve stotine zadataka iz matematike, srpskog jezika, biologije, hemije, fizike, geografije i istorije.

Pomoć oko izbora srednje škole možete naći na linku:  http://srednjeskole.edukacija.rs

os nikola tesla bk_edukacija za osmake

Na pomenutoj platformi srednjeskole.edukacija.rs možete pronaći sve srednje škole sa stručnim smerovima kao i sva potrebna obaveštenja vezana za završni ispit i upis u srednju školu.

Psiholog i pedagog škole obavljaće savetovanje profesionalne orijentacije telefonskim putem i biće vam na raspolaganju u svakom trenutku.

Saveti za osmake

Vanredna situacija će proći, doćiće vreme za upis u srednju školu, а sada imate više vremena da se fokusirate  na spremanje  završnog  ispita, koji se najavljuje i koji treba da očekujete!

Informišite se o zanimanjima, srednjim školama i uslovima upisa, razgovarajte o potencijalnom izboru škole sa roditeljima i nastavnicima (digitalnim putevima), saslušajte svačije mišljenje ali imajte svoje, branite ga argumentima ukoliko je potrebno i preuzmite odgovornost za samostalnu odluku!