osnovna skola nikola tesla banatsko karadjordjevo_primer uplatnice

Napomena:

Uplate po izvršenom izboru udzbenika putem narudzbenica vršiće se u tri rate, pri čemu su roditelji slobodni da sami izaberu visinu rate.

 

Rata 1. do 15.maja 2020.

Rata 2. do 15.juna 2020.

Rata 3. do 15.jula 2020.