Osnovna škola “Nikola Tesla” vodi letopis za svaku školsku godinu. Klikom na pdf fajl možete prelistati sadržaj Letopisa.

Letopis za školsku 2018/19. godinu

Letopis za školsku 2020/21. godinu