Ime i prezimeUprava škole, administracija i stručna služba
Nataša KneževićDirektor škole
Branislava Bogunović (Olgica Radaković)Sekretar škole
Dragana Maljković (Aleksandra Tuvić Petrov) Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Marija Basta MandićŠef računovodstva
Slavica StojanovŠkolski pedagog
Ivan KraljŠkolski psiholog
Ime i prezime učitelja
1.      Sonja Kajtes
2Jelena Mandić
3Milena Jarić
4Nataša Radaković
5Vesna Ribić
6Radojka Tuvić
7Snežana Vojnović
8Maria Fai
9Ildiko Čonti
10Vesna Đeri
11Žužana Kovač
12Nikolina Medić

 Ime i prezime nastavnikaNastavni predmet
1.      Мilana Rajić KecićSrpski jezik
   
2.      Biljana Čalija LudoškiSrpski jezik
3.      Branka MiletićSrpski kao nematernji jezik
4.      Аngela ČernohMađarski jezik
5.      Vanesa StepanovićEngleski jezik
6.      Zoran BalaćEngleski jezik
7.      Renata SekerešEngleski jezik
 (Ervin Kiš)Engleski jezik
8.      Тanja VukmirovićEngleski jezik
9.      Мata MartaNemački jezik
10.                        Мarija ŠavijaMatematika
11.                        Аleksandar LudoškiMatematika
12.                        Јustina Tot ČordašMatematika
13.                        Vilmoš VidačMatematika
14.                        Valentina MomirovBiologija
15.                        Ildika DeakBiologija
16.                        Hajnalka KabokBiologija
17.                        Slađana IvanićGeografija
18.                        Аnamarija NađGeografija
19.                        Judit Ronto BozokiIstorija
 (Laslo Kovač)Istorija
20.                        Dušan StajčićIstorija
21.                        Laslo KovačIstorija
22.                        Elena MožikFizika
23.                        Аnastazija Tot RimaiFizika
24.                        Nadežda KaporFizika i Hemija
25.                        Иldika DeakHemija
26.                        Đenge ČilaHemija
27.                        Grozdana JanješTehnika i tehnologija
28.                        Аtila BačikTehnika i tehnologija
29.                        Leta MajstorovićLikovna kultura
30.                         Likovna kultura
31.                        Tijana MunćanLikovna kultura
32.                        Gojko ŠevarMuzička kultura
33.                        Robert KenderešiMuzička kultura
34.                        Svetlana PerovićFizičko i zdravstveno vaspitanje
35.                        Marinko MarjanovićFizičko i zdravstveno vaspitanje
36.                        Ede OrmošFizičko i zdravstveno vaspitanje
37.                        Robert BiačiFizičko i zdravstveno vaspitanje
38. Tatjana Banjeglav Ruski jezik
39.                        Miki LukačInformatika i računarstvo
40.                        Radovan LončarskiInformatika i računarstvo
41.                        Аleksandar ĐenićVerska nastava
42.                        Кarađorđe TrivunovićVerska nastava
43.                        Iren Juhas Verska nastava
44.                        Gordana TicaRuski jezik