Ispred Nastavničkog veća 
1Sonja Kajtes, član
2Anamarija Nađ, predsednik
3Snežana Vojnović, zamenik predsednika

Ispred lokalne samouprave 
1Erika Detki Kovač, član
2Tamara Marčetić, član
3Danilo Đukić, član

Ispred Saveta roditelja 
1Jasna Banč, član
2Nadica Dukadinović, član
3Šari Enike, član