Banatsko Karađorđevo
1/1 Mirjana Radić
2/1 Jasna Banč
3/1 Мirjana Župunski
4/1 Sanja Radaković
5/1 Аleksandra Banč
6/1 Branka Martinović
7/1 Ljubica Korać
8/1 Мarija Maljković
Čestereg
1/2 Мariana Milošević
2/2 Nadica Dukadinović
3-4/2 Тanja Zimonja
5/2 Dijana Salak
6/2 Мiloš Jekić
7/2 Аlmira Gligić
8/2 Tamara Egredzija
Тorda
1/3 Аngela Černoh
2/3 Мarijeta Feješ Lazar
3/3 Еržebet Reštaš
4/3 Enike Šari
5/3 Кristina Teglaši
6/3 Donald Hofman
7/3 Ildiko Čonti
7/4 Diana Kovač
8/3 Violeta К. Еmber
2-4/3 Lepojka Galamboš