Javna nabavka za školsku 2019/20.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice sproveo je javnu nabavku dobara – interaktivnih tabli sa projektorom, u ime i za račun 502 ustanove obrazovanja i vaspitanja, medju kojima je i naša škola. U prilogu je obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci dobara.