Škola u Tordi nosi naziv „Adi Endre“i od 1994. godine pripada OŠ “Nikola Tesla“ u Banatskom Karađorđevu. Nastava se izvodi na mađarskom i srpskom jeziku. Učenici pored maternjeg jezika uče srpski, engleski i nemački jezik. Učenici iz ove škole uglavnom nastavljaju školovanje u Zrenjaninu, Senti, Čoki, Subotici i Kanjiži. Škola sarađuje sa mnogim udruženjima u selu, kao što su Mesna zajednica, Klub Torđana, Zemljoradnička zadruga, Lovačko društvo Fazan i KUD Patefi Šandor. U školi postoji i novinarska sekcija koja sarađuje sa Klubom Torđana i izdaje časopis Cimbora. Učenici idu na razna takmičenja gde postižu lepe rezultate.