Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

To znači da se školske 2021/2022. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2014. godine do 28.02.2015. godine. Roditelji odnosno drugi zakonski zastupnici ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred

Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2021/2022. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2015. godine. Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu. 

                  Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina za upis i  testiranje deteta                   za upis u prvi razred školske 2021/22. godine                      

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani RS mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.

Ukoliko roditelj / drugi zakonski zastupnik ne želi da zakaže termin elektronskim putem, već odluči da pozove školu, ovlašćeno lice škole će kroz aplikaciju, a u ime roditelja zakazati termin za testiranje. Kontakt telefoni za zakazivanje – mobilni telefon: 064/8876766, fiksni telefon:023/835-840

Vodeći računa o bezbednosnim merama, te organizaciji rada stručno pedagoške službe naše škole, testiranje budućih prvaka počinje od 12.maja.

Testiranje obavljaju školski pedagog Slavica Stojanov, i školski psiholog, Ivan Kralj.  

Škola pribavlja po službenoj dužnosti:
Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o prebivalištu
– Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
– Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*
* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.

Za roditelje koji žele da pristupe Portalu eUPrava potrebno je da:
budu registrovani korisnici (imaju kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs)
– pokrenu uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ)
– zakažu termin u školi kojoj dete teritorijalno pripada

Termin se može otkazati 24 časa ranije. Ukoliko se ne otkaže termin i ne dođe u zakazanom terminu u školu, sistem neće dozvoliti da se u  narednih 14 dana rezerviše novi termin za upis i testiranje deteta. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.

Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22. marta 2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.