Pravila školskog života i rada učenika

Učenik ima obavezu da:

1.redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze,

2.se pridržava školskih pravila, odluka direktora, nastavnika i organa Škole,

3.savesno radi na usvajanju znanja, veština i vrednosti propisanih škol-skim programom,

4.u postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez prepisivanja i dr. nedozvoljenih oblika pomoći,

5.ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika,

6.poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u Školi,

7.čuva imovinu Škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija,

8.stara se o očuvanju životne sredine i ponaša se u skladu sa pravilima ekološke etike.

 

Učenici su dužni da:

-u Školu dolaze prikladno odeveni za radne aktivnosti u Školi, brinu o ličnoj urednosti i higijeni, higijeni radnih prostorija i školske sredine,

-učenici dolaze na nastavu najkasnije 10 minuta pre početka časa i posle znaka za početak nastave nalaze se na svojim radnim mestima spremni za početak nastave,

-vreme obrazovno-vasptnog rada poštuju zabranu upotrebe mobilnog telefona i svih drugih sredstava kojima se može ometati rad,

-bez poziva i odobrenja ne ulaze u nastavničku zbornicu, kancelariju direktora ili dr. službene prostorije,

-poseduju đačku knjižicu u koju odeljenjski starešina upisuje obaveštenja roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, uspeh učenika i disciplinske mere i druga obaveštenja i daje ih njima na uvid i potpis,

-obezbede red u učionicama i drugim objektima i prostorijama Škole za vreme trajanja nastave, ispita, kulturnih i drugih aktivnosti,

-vode računa o svojim odevnim predmetima, priboru, opremi i drugoj imovini, a posebno za vreme trajanja školskih odmora,

-blagovremeno pravdaju izostanke,

-čuvaju od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstva i druge javne isprave koje izdaje Škola i da ne vrše prepravke i dopisivanje podataka u iste,

-poštuju zabranu pušenja u prostorijama Škole, unošenja i korišćenja alkohola, opijata i narkotičkih sredstava,

-poštuju najstrožu zabranu unošenja oružja, oruđa i drugih sredstava kojima se mogu naneti ozlede i ugroziti životi učenika i radnika Škole i naneti šteta školskoj imovini.

Učenici Škole moraju da poštuju pravila ponašanja i:

1) na časovima fizičkog vaspitanja:

-u cilju održavanja lične higijene, kao i higijene prostora, pre izlaska učenika na čas fizičkog vaspitanja, stvari u svlačionicama moraju biti uredno složene;

-na času fizičkog vaspitanja obavezna je uredna sportska oprema (bela pamučna majica, crni šorc, bele pamučne čarape, posebne čiste patike);

-na času fizičkog vaspitanja učenicima nije dozvoljeno nošenje bilo kog oblika ogrlica ili narukvica (lančići, brojanice, satovi…);

-svaki učenik, koji iz bilo kojih razloga ne prisustvuje času fizičkog vaspitanja, dužan je da svoj izostanak unapred ili naknadno opravda kod nastavnika;

-učenik koji neopravdano pristupi času, nakon što nastavnik stane pred vrstu i označi početak rada, bez dozvole nastavnika ne može aktivno učestvovati u radu;

-učenicima koji su prisutni na času, ali iz bilo kog razloga aktivno ne učestvuju u njemu (bolest, nepravilna oprema, zakašnjenje…) najstrože je zabranjena upotreba mobilnih telefona u bilo koju svrhu;

-sve stvari koje učenici smatraju vrednim (satovi, lančići, novčanici…) obavezno ostaviti u kabinet nastavnika pre početka časa. Nastavnici ne odgovaraju za vredne stvari koje nestanu u svlačionici.

2) u toku korišćenja đačke trpezarije, biblioteke, školskog dvorišta učenici se obavezuju na urednost i korektnost.

                                                  Dužnosti dežurnog učenika

-dolazak u školu u 07:30 časova;

-pregledanje učionice i spuštanje stolica u učionicama;

-vođenje računa o disciplini učenika (dežurnom nastavniku prijaviti neprimereno ponašanje učenika kao i nastalu materijalnu štetu);

-obaveštava nastavnike o odsustvu učenika,

-čuva lične predmete, knjige i pribor učenika, kao i da se stara o higijeni učionice,

-dežurstvo na hodniku dok ne dođe predmetni nastavnik;

-dežurstvo u školskom dvorištu za vreme oba velika odmora sa dežurnim nastavnikom;

-vođenje računa o urednosti škole i školskog dvorišta;

-po potrebi pomoći domaru- majstoru održavanja;

-upisivanje i potpis u svesku dežurstva ( zapažanja o dežurstvu na kraju nastave)

Dežurni učenik uvek vodi računa o kulturnom ponašanju prema drugim učenicima ( ne sme da galami, vređa i izaziva bilo kakav nered) te pri obilasku učionica ne sme da dira tuđe stvari.