Škola u Česteregu je počela sa radom 1945.godine odmah po doseljenju stanovništva sa prostora Bosanske Krajine. U jesen 1950. godine je osnovana kao osmoljetka. Ponela je naziv OŠ „Petar Kočić“ po znamenitom srpskom piscu i pripovedaču. Odlukom Skupštine opštine Žitište iz 1993.godine osnovana je OŠ „ Nikola Tesla“ Banatsko Karađorđevo u čiji sastav škola „Petar Kočić“ ulazi kao izdvojeno odeljenje. 

Od osnivanja pa do sredine sedamdesetih školu je pohađao veliki broj učenika tako da je nastava bila organizovana uglavnom u po dva odeljenja svakog razreda. Vremenom je broj učenika bivao sve manji da bi krajem devedesetih škola prvi put imala manje od sto đaka.
Danas škola broji šezdeset pet učenika i nekoliko godina unazad ima po jedno kombinovano odeljenje u mlađim razredima. Nastava se odvija u jednoj smeni. 
Iako malobrojni, naši učenici se prepoznaju i u drugim sredinama po znanju,vrednoći i lepom ponašanju. Godinama unazad svedoci smo njihovih uspeha na svim nivoima školskih takmičenja, konkursima i drugim oblastima školskog života. Redovna nastava se unapređuje putem oglednih i uglednih časova, obogaćuje učešćem u školskim i projektima lokalne samouprave, unapređuje tematskim planiranjem u čiju realizaciju su uključeni i roditelji. 

Školske 2015/2016. godine u saradnji sa MZ Čestereg, škola je obeležila sedamdeset godina od doseljenja i osnivanja škole. 

Izdvojeno odeljenje “Petar Kočić” uređuje školski list pod nazivom “Petko”.

osnovna skola nikola tesla banatsko karadjordjevo_io_cestereg