O školi

Objekat Osnovne škole „Nikola Tesla“ sagradjen jе 1965. godine, a u svom sastavu ima i dva izdvojena odeljenja, IO „Petar Kočić“ u Časteregu i IO „Adi Endre“ u Tordi. U školi ima po jedno odeljenje od prvog do osmog razreda sa oko 140 učenika. Osnovnu školu, u sva tri objekta, trenutno pohađa oko 300 učenika. Nastava se izvodi na srpskom jeziku izuzev u Tordi gde je nastava isključivo na mađarskom jeziku.

Osnovna škola „Nikola Tesla“ oduvek je bila i nastavlja da traje kao stecište društvenog i kulturnog  života sela, a iznedrila je preko 160  akademskih građana, što uvek ističe kao naročit ponos.  Visoka radna postignuća škole nagrađena su 2009. godine prestižnim pokrajinskim priznanjem „Dr Đorđe Natošević“, koje i danas deluje ohrabrujuće i obavezujuće na sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa. Svake godine naši učenici beleže uspehe na takmičenjima iz nastavnih predmeta i sporta, i to, na nivoima najvišeg ranga.

Najistaknutije prednosti naše škole najpre se temelje na uspešno realizovanoj dvojezičnoj nastavi, kakvu, pre svega, uslovljava zdrava međunacionalna tolerancija i uvažavanje različitosti. Potom, školu naglašeno ističe prihvatanje imperativa osavremenjenog i unapređenog vaspitno-obrazovnog procesa u okviru kog svi delatnici školskog života, direktor, nastavnici, stručni saradnici već godinama, prelaze put edukacije, primene, evaluacije i samoevaluacije ka sistemski inoviranim modelima nastave, posredstvom seminara ili drugih vidova učenja i informisanja. Tako koncipirana nastava zaživela je potpomognuta oglednim, timskim i tematskim časovima, koji su uvek otvarali mogućnosti za razmenu mišljenja i primera dobre prakse. Korak napred ka savremenoj nastavi, učinjen je prioritetima praktične primene i kritičke svesti o nastavnim sadržajima, uvođenjem projektne nastave. 

Sportska dešavanja

Fiskulturna sala osnovne škole “Nikola Tesla” iz Banatskog Karađorđeva pruža mogućnost ne samo za odvijanje školskog sporta i školskih takmičenja, već i za odvijanje treninga 35 sportskih organizacija na teritoriji opštine Žitište.

Savremeno opremljena sportska sala osnovne škole “Nikola Tesla”, omogućava aktivno bavljenje sportom kako naših učenika i meštana tako i svih ljubitelja sporta, kao i održavanje takmičenja na međunarodnom nivou, a po potrebi domaćin je i kulturnih manifestacija.

O Banatskom Karađorđevu

Banatsko Karađorđevo je naselje u opštini Žitište u Srednjo-banatskom okrugu. U periodu od 1918. do 1927.godine, naseljava se ratnim veteranima Prvog svetskog rata, prvenstveno dobrovoljcima soluncima. U Banatskom Karađorđevu živi 2100 stanovnika. Kulturni i sportski život, običaje i tradiciju čuvaju, bogate i neguju Udruženje građana „Karađorđevačka prela“, KUD „Ilija Preradović“, Udruženje žena „Vidovdan“, Amatersko pozorište „Jovica Jelić“, izvorna pevačka grupa „Lička kapa“, FK „Jedinstvo“, KK „Karađorđevo“, koji ima mušku i žensku selekciju, karate klub, Konjički klub „Solunac“, Udruženje ribolovaca „Karađorđevo“, Lovačko udruženje „Papo 1923″.

Spomen obeležje

Spomenik Dobrovoljcu, crkva posvećena Svetom caru Lazaru, zvonik i ploče na kojima su upisana sva imena dobrovoljaca koji su dobili zemlju u Banatskom Karađorđevu, čuvaju sećanje na osnivače mesta, na njihovo herojstvo i patriotizam. Ispred škole se nalazi i spomenik žrtvama Drugog svetskog rata, dok se u pomen predaka neguje i kulturna manifestacija „Karađorđevačka prela“ koja se održavaju od 7. do 27. januara.